Hakkımızda

2010’da tüketiciye en doğru hizmet modeli olan online mağazacılığı seçen - Teknobar Ticaret -

   bu süreçte İstanbul’dan binlerce müşteriye hizmet etmiştir.
 2000’li yıllarda internetin hayal edilemeyen bir şekilde, zaman ve mekan farkı gözetmeksizin ilerleyişi,
 onu yaşam şeklimizin merkezine yerleştirdi. Bu hızlı değişim hem fiziksel hem de zihinsel sınırları ortadan kaldırdı,
 neredeyse internetsiz bir yaşam düşünülemez oldu.